DA61D 10-07-2020 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     DA61D 10-07-2
-----------------------------------------------------------------------------
         SECOND B.D.S.(NEW) EXAMINATION
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT SECOND B.D.S.(NEW) EXAMIN
  HELD IN  OCT-2019    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
81781    ASHOK KUMAR         FAIL          452/ 800
81782    ISHALI BHABHOR        FAIL          411/ 800
81783    KAPIL NAYAK         PASS          473/ 800
81784    PANKAJ YADAV         FAIL          423/ 800
81785    VAIDEHI BEN DESAI      FAIL          462/ 800
81786    VARSHA PATEL         FAIL          473/ 800
81787    NILESH MANDAWARA       FAIL          452/ 800
81788    PAVITRA CHOUDHARY      FAIL          386/ 800
81789    SADDAM PATEL         FAIL          415/ 800
81790    BUSHRA SHAIKH        FAIL          179/ 800
81791    AAYUSHI JOSHI        PASS          466/ 800
81792    KHALIDA KHAN         FAIL          373/ 800
81793    RICHA YADAV         PASS          458/ 800
81794    PRIYANKA SAINY        FAIL          403/ 800
81806    MUJJAFAR KHAN PATHAN     FAIL          399/ 800
82026    MISBAH ANSARI        PASS          483/ 800
81795    AKSHAY JOSHI         FAIL          392/ 800
81796    DHANANJAY RAY        FAIL          340/ 800
81797    NEHA RASKAR         FAIL          409/ 800
81798    RIDDHIBEN PARMAR       FAIL          381/ 800
81799    SHAKTIPRASAD MANGARAJ    FAIL          416/ 800
81800    SHAGUFTA SHAIKH       FAIL          379/ 800
81801    ANKIT NAGAR         FAIL          442/ 800
81802    RAHUL SHARMA         FAIL          421/ 800
81803    NEHA JADHAV         FAIL          441/ 800
81804    MADHUPRIYA KHARE       FAIL          403/ 800
81805    MRIDUL GONTIA        FAIL          400/ 800

                      TOT STUDENTS-  27/