DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.SC.PRE. MATHEMATICS SEM.2    AUG-2023     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000210070074 PRIYANKA MISHRA      LEBINT 1   019    21
000210370035 KAMINI PRAJAPAT      LEBINT 1   019    20
000210720369 RISHIKESH BARI      LEBINT 1   047    50
000220120024 SHRIYA CHOURASIYA     LEBINT 1   021    22
000220120029 AYESHA KHAN        COMLXA 1   018    20
000220460022 ANJALI SINGH       LEBINT 1   004         * NO CHANGE
000220720175 ABHISHEK         ADVALG 1   009    10
000220810250 KRATIKA PAWAR       LEBINT 1   022    24
000222110018 SHEFALI NIRGODIYA     LEBINT 1   010    11
000222110018 SHEFALI NIRGODIYA     COMLXA 1   022    23
000223240257 SHIVAM CHOUHAN      LEBINT 1   015    16
000223240257 SHIVAM CHOUHAN      TOPOLG 1   015         * NO CHANGE