DA61D 13-03-2020 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     DA61D 13-03-2
=====================================================================================
         THIRD YEAR B.A.M.S.(NEW)
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT THIRD YEAR B.A.M.S.(NEW)
  HELD IN  AUG-2019    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
=====================================================================================

=====================================================================================
80555    ARVIND MALVIYA        FAIL          516/1150
80556    ANJALI GOUD         FAIL          496/1150
80557    SANJIT BANERJEE       FAIL          516/1150
80558    APARNA SINGH PARIHAR     PASS          373/ 700
80559    DHERAJ DEWDA         FAIL          227/ 450
80560    ARPIT KARMA         PASS          173/ 300
80561    RAHUL DEV MISHRA       FAIL          143/ 300
80562    PRAVEEN KUMAR        FAIL          389/ 850
80563    ABHIJEET           FAIL          337/ 700
80564    ABHISHEK BHURIYA       FAIL          536/1150
80565    ARCHANA CHANDRAVANSHI    FAIL          240/ 450
80566    ARVINDRA SINGH PANWAR    FAIL          422/ 850
80568    NILAM BAMAN         PASS          266/ 450
80569    PRIYANKA PARIHAR       FAIL          516/ 900
80570    RAHUL BHARPODA        PASS           55/ 100
80571    VIJAY BHAYAL         FAIL          260/ 450
80572    VINAY AWASYA         FAIL          334/ 750
80573    GURUDEEP PARMAR       FAIL          297/ 600
80574    RAJAT JAIN          PASS          658/1150
80575    RAJESHWARI SOLANKI      FAIL          535/1150
81510    VIVEK SINGH BHADORIYA    FAIL          626/1150

                      TOT STUDENTS-  21