DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M. ED. EXAMINATION SEM. 3     APR-2023     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000030950126 MANJULA KUMARI SHARMA   RESA  1   022    29
000030950146 DEEKSHA DESHMUKH     RESA  1   018         * NO CHANGE
000030950150 KAVITA KANADIYA      RESA  1   031    34
000030950150 KAVITA KANADIYA      ALGC  1   021         * NO CHANGE
000031350139 MANOJ KUMAR BAJPAI    RESA  1   018    21
000031350147 POOJA PARMAR       RESA  1   024    28
000031350150 SURBHI SHUKLA       RESA  1   023    28
000031350158 RADHIKA TRIVEDI      RESA  1   021    28
000031350178 RAMCHANDRA BAGANIYA    RESA  1   019    21
000031510108 DHARMENDRA KUMAR MOYADE  RESA  1   019    20
000031510121 RITU DODWE        RESA  1   009    11
000031510121 RITU DODWE        ALGC  1   015    19
000031510122 SANDEEP MUKATI      RESA  1   028    33
000031510125 MADHURI SARJALIYA     RESA  1   035    40
000031510126 VIJAY PIPLADE       RESA  1   016    19
000031510135 KHUSHBU SENANI      RESA  1   018    19
000031510144 AJAY KUMAR KARMA     RESA  1   012         * NO CHANGE
000031510144 AJAY KUMAR KARMA     ALEA  1   020    28
000031780175 SHARAD PARMAR       SOCE  1   023    28
000031780177 NAKUL GILOLIYA      RESA  1   019    28
000031990067 SONU DAMOR        RESA  1   009    16
000031990086 RUKAMANI BHALERAO     RESA  1   016    17
000031990088 SONALI MANDE       RESA  1   011    13
000031990125 HEMLATA VERMA       RESA  1   016    20
000032210162 HEMRAJ CHAKRAWARTI    RESA  1   028    31
000032210164 SONALI BOYET       RESA  1   028    33
000032210171 MANJU SINGH PARIHAR    RESA  1   022         * NO CHANGE
000032210172 PRAGATI MISHRA      RESA  1   021    28
000033420099 AMRITA VERMA       RESA  1   015    19
000033420100 PRATIMA          RESA  1   006    10
000033420109 MOHD.AMIT QURESHI     RESA  1   024    28
000033420141 DINESH BRAHMANE      RESA  1   019    20
000210950165 BEENA SHARMA       SOCE  1   020    28
000210950165 BEENA SHARMA       RESA  1   016    18
000210950167 DHANWANTI VERMA      SOCE  1   023    28
000210950168 DNYANESHWAR TUKARAM NANDANSOCE  1   023    28
000210950171 KANCHAN CHOUHAN      RESA  1   015    21
000210950174 MEETA JOSHI        SOCE  1   023    28
000210950174 MEETA JOSHI        RESA  1   021         * NO CHANGE
000210950177 NEHA RAGHUWANSHI     SOCE  1   022    28
000210950179 PRAJAKTA BHATTACHARJEE  SOCE  1   013    14
000210950179 PRAJAKTA BHATTACHARJEE  RESA  1   011    17
000210950179 PRAJAKTA BHATTACHARJEE  ALEA  1   017         * NO CHANGE
000210950183 SURBHI KOTHARI      SOCE  1   020    28
000210950183 SURBHI KOTHARI      RESA  1   016         * NO CHANGE
000210950183 SURBHI KOTHARI      ALEA  1   019         * NO CHANGE
000210950184 URVASHI SANKHLA      SOCE  1   022    28
000210950187 AYUSHI DESAI       SOCE  1   021    28
000210950189 SEEMA SUNHARE       RESA  1   024    29
000211350173 REENA DUBEY        SOCE  1   024    28
000211350173 REENA DUBEY        RESA  1   028    29
000211350191 ARTI SUTARIA       SOCE  1   025    30
000211350201 VIDHYA HANSARI      SOCE  1   024    28
000211350201 VIDHYA HANSARI      RESA  1   014    18
000211350210 SHILPI SAXENA       SOCE  1   018    20
000211510097 ARTI SHARMA        SOCE  1   019    20
000211510097 ARTI SHARMA        RESA  1   020         * NO CHANGE
000211510097 ARTI SHARMA        ALGC  1   018         * NO CHANGE
000211510104 SONIYA SABLE       RESA  1   021    28
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M. ED. EXAMINATION SEM. 3     APR-2023     2
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000211510109 PARLI NARGAWA       SOCE  1   005         * NO CHANGE
000211510109 PARLI NARGAWA       RESA  1   020    22
000211510114 VARSHA MAHODAYA      SOCE  1   024    28
000211510115 BHAGIRATH BHARAVE     SOCE  1   016    20
000211510115 BHAGIRATH BHARAVE     RESA  1   023    29
000211780121 DEEPTI SHARMA       RESA  1   019    21
000211780127 KAVITA JOSHI       SOCE  1   019    29
000211780127 KAVITA JOSHI       RESA  1   028    29
000211780136 MANISHA SHARMA      SOCE  1   029         * NO CHANGE
000211780136 MANISHA SHARMA      RESA  1   030         * NO CHANGE
000211780136 MANISHA SHARMA      ALGC  1   033         * NO CHANGE
000211780159 RAMALI TAROLE       RESA  1   036    40
000211990117 SHAWETA JOSHI       ALEA  1   021    25
000211990123 SUNIL CHOUHAN       SOCE  1   008         * NO CHANGE
000211990123 SUNIL CHOUHAN       RESA  1   000    6
000211990133 SANTOSH VERMA       SOCE  1   010         * NO CHANGE
000211990133 SANTOSH VERMA       RESA  1   007    10
000211990133 SANTOSH VERMA       ALEA  1   019         * NO CHANGE
000211990138 RAJESH VERMA       SOCE  1   024    28
000211990140 PRAMILA VISHWAKARMA    SOCE  1   024    28
000211990143 SHWETA MISHRA       RESA  1   018    21
000213420100 SHRADDHA MEHTA      RESA  1   018    24
000213420107 NISHA TIWARI       SOCE  1   022    28
000213420123 LATA PATIDAR       RESA  1   021    28
000213420126 PREETI SAKHLA       RESA  1   023    31
000213420131 ROOPA PARIK        SOCE  1   022    29
000213420131 ROOPA PARIK        RESA  1   020    22
000214680138 KARUNA TANWAR       RESA  1   017    23
000214680142 SANDHYA TRIVEDI      SOCE  1   023    28