DA61D 11.01.2022 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     DA61D 11.01.2
-----------------------------------------------------------------------------
         SECOND YEAR.B.P.T. EXAMINATION(NEW)
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT SECOND YEAR.B.P.T. EXAMIN
  HELD IN  SEP-OCT 2021  IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
00201    ANISHA MEIYA         FAIL          533/1000
00202    MANISHA RAWAT        FAIL          546/1000
00203    BAHADUR BHURIA        FAIL          550/1000
00204    AAKANKSHA JADHAW       FAIL          545/1000
00205    ABHISHEK ROKADE       FAIL          527/1000
00206    RAJANI MANDRE        PASS          570/1000
00207    UTSAV KUMAR DUBEY      PASS          560/1000
00241    POONAM SHRIVASTAV      FAIL          515/1000
00261    OMPRAKASH YADAV       FAIL          526/1000
00262    KARTIKEYA SHARMA       PASS          572/1000
00263    PAYAL SEN          FAIL          535/1000
00264    SHUBHAM KUMAR KURMI     PASS          584/1000
00301    NISHA YADAV         FAIL          554/1000
00351    MOHAMMED IKRAM        FAIL          543/1000
00352    ALISHA PATHAN        FAIL          526/1000
00353    MEETU SHARMA         FAIL          503/1000
00354    MOHAMMED SALMAN       PASS          563/1000

                      TOT STUDENTS-  17