sm61 19-09-2018 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     sm61 19-09-20
-----------------------------------------------------------------------------
         B.B.A(HOTEL MANAGEMENT)  SEM-6
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT B.B.A(HOTEL MANAGEMENT)
  HELD IN  JULY-2018    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
000040460653 JAGDISH ETAVADIYA      PASS      SECOND 2217/4100
000050460668 ASHISH MANKAR        W.H.          1418/3300
000050460669 SHIVAM GAUTAM        PASS      FIRST 2973/4100
000050460670 VIKRANT SINGH BAGHEL     W.H.          1142/3300
000050460671 YASH JAIN          W.H.          1419/3300
000050460672 DEEPAK DONGRE        W.H.          1559/3300
000050460673 ALIND CHOUHAN        PASS      FIRST 2664/4100
000053710209 SHRADDHA KAYARKAR      PASS      FIRST 3001/4100
000053710211 DEEPESH JIM JOHN       W.H.          1510/4100
000053710212 MAHIMA VISHWAKARMA      W.H.          2098/4100
000053710213 PRASHANT RUWALI       W.H.          1999/3300
000053710214 ANKUSH RAIKWAR        W.H.          1872/4100
000053710216 ABHISHEK SANSARIYA      W.H.          1566/3300
000053710218 KAVISH TANWAR        W.H.          2064/4100
000053710221 SHARAD PALIWAL        W.H.          1436/3300
000053710222 SHUBHAM POPHALKAR      W.H.          2106/4100
000053710223 ABHISHEK PANWAR       PASS      FIRST 2585/4100
000053710224 PARTH SHAH          W.H.          1895/4100
000053710226 ROHIT RAJPUT         W.H.          1486/3300
000053710227 ANURAG            FAIL          2434/4100
000053710230 PRAVEEN CHOUHAN       W.H.          1777/3300
000053710232 ANMOL BAKSHI         W.H.          2167/4100
000053710234 KASHISH TANEJA        W.H.          1935/3300
000053710236 AMAN SHARMA         W.H.          1857/4100

                      TOT STUDENTS-  24