DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR BACHELOR OF BUSINESS ADM. SEM-6 MAY-2017     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000012923428 PRIYA PRAJAPAT      TQM  1   026    32
000012924202 ARPITA DIXIT       LSSCM 1   028    32
000012930021 VISHAL MANSORE      PERMG 1   027    32
000013109243 POONAM RATHORE      LSSCM 1   018         * NO CHANGE
000013110115 HARSH GOYAL        TQM  1   028    32
000013114906 HITESH GURAV       STMGT 1   028    32
000013116405 SHUBHI AGRAWAL      LSSCM 1   029    32
000013118804 PARIDHI DUBEY       TQM  1   025         * NO CHANGE
000013118804 PARIDHI DUBEY       MBFS  1   032         * NO CHANGE
000013119117 KAPIL PATEL        MBFS  1   020         * NO CHANGE
000040012244 SANDEEP RATHORE      LSSCM 1   029    32
000040012258 SURAJ KUMAR        LSSCM 1   026         * NO CHANGE
000040061138 UMANG DAVE        INETM 1   028    32
000040061139 VIJAY LIDIYA       STMGT 1   025    28
000040091052 AARTI NAGODIYA      TQM  1   026         * NO CHANGE
000040110832 RAJAT PATEL        TQM  1   026         * NO CHANGE
000040161223 DEEPTI EKKA        LSSCM 1   020         * NO CHANGE
000040161271 SAKSHI DOSHI       LSSCM 1   022    23
000040400211 ABHISHEK JAIN       MKSER 1   022    32
000040400211 ABHISHEK JAIN       CONBH 1   026    32
000040400217 ADITYA LOKRE       TQM  1   024         * NO CHANGE
000040400238 ASHVINI PONKSHE      PERMG 1   027    38
000040400326 PRAFUL JAIN        INTFIN 1   027    32
000040400398 TANVI RISHI        TQM  1   023         * NO CHANGE
000040400410 YASH JAIN         TQM  1   025    32
000040460735 MITALI GUPTA       TQM  1   027    28
000040460781 SHIVANGI SAHUKAR     MKSER 1   020         * NO CHANGE
000040680403 RISHIRAJ GANGRADE     MBFS  1   056    58
000040770862 HEMLAL MAHAJAN      CONBH 1   028    32
000041080637 AVANTIKA KATARE      TQM  1   056         * NO CHANGE
000041080717 RITIK AGRAWAL       TQM  1   020         * NO CHANGE
000041080728 SHAHIL SAINI       REMGT 1   022    32
000041080746 SUDHANSHU PANDEY     TQM  1   021    23
000041090442 AAKRITI JAIN       REMGT 1   058    62
000041090463 NEHA KHATTRI       REMGT 1   047         * NO CHANGE
000042600400 NIKITA YADAV YADAV    INETM 1   028    42
000042850393 ABBAS BARNAGARWALA    TQM  1   029    32
000042850398 ANJALI LAKHOTIA      TQM  1   029    32
000042850398 ANJALI LAKHOTIA      STMGT 1   026    28
000042850402 BHAVANA PARSENDIYA    TQM  1   044         * NO CHANGE
000042850405 CHITVAN JAROLI      TQM  1   032         * NO CHANGE
000042850405 CHITVAN JAROLI      REMGT 1   032    34
000042850405 CHITVAN JAROLI      CONBH 1   032         * NO CHANGE
000042850437 SAURABH BOTHRA      REMGT 1   048    49
000042850437 SAURABH BOTHRA      STMGT 1   056         * NO CHANGE
000042990091 PRAMOD YATI GOSWAMI    LSSCM 1   015         * NO CHANGE