DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.SC.I SEM. I   EXAM.      DEC-2019     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000013066985 PRADEEP GOYAL       CHY  1   002         * NO CHANGE
000013072008 ASHA JHANIYA       MATHS 1   037    43
000013072055 RAJESH DAWAR       MATHS 1   035    43
000013074553 RAHUL NIHALE       MATHS 1   008    16
000013077610 GYARSILAL MEHTA      MATHS 1   036    42
000013082127 AKANKSHA DUBEY      MATHS 1   028    32
000013082143 KULDEEP PAL        MATHS 1   014         * NO CHANGE
000040360357 JITENDRA JAMOD      BOTNAY 1   021    28
000040841796 DILEEP SASTIYA      BOTNAY 1   012         * NO CHANGE
000040841838 KALA AHRAWAL       BOTNAY 1   017         * NO CHANGE
000040841907 NARAYAN NINGWAL      BOTNAY 1   021         * NO CHANGE
000040870111 AISHWARYA SAVNER     MATHS 1   020    24
000042860129 RAVINDRA BHASKARE     BOTNAY 1   020         * NO CHANGE
000042940266 RUPALI VERMA       MATHS 1   021    23
000042940281 YOGINI MANVE       MATHS 1   020    22
000043240936 PRITESH VAISHNAV     CHY  1   015         * NO CHANGE
000043245835 BABAN SOLANKI       BOTNAY 1   028         * NO CHANGE
000043360092 NIKHIL RATHOD       MATHS 1   026    28
000050041034 FALGUNI PANWAR      MATHS 1   021    27
000050041045 KRATIKA SHARMA      MATHS 1   025         * NO CHANGE
000050070076 RAMU SINGH        CHY  1   012         * NO CHANGE
000050070165 RAVI BAGHEL        CHY  1   016         * NO CHANGE
000050070271 ANNAPURNA VERMA      MATHS 1   028    30
000050070774 BALVAN SINGH CHOUHAN   CHY  1   011         * NO CHANGE
000050075026 AMIT SHUKLA        MATHS 1   031    33
000050360388 JITENDRA         CHY  1   010         * NO CHANGE
000050400017 HARISH PARIHAR      MATHS 1   035    42
000050410131 NAMNDEEP SINGH SIKH    CHY  1   008         * NO CHANGE
000050540600 SUNIL CHOUHAN       MATHS 1   032    38
000050620743 MAHESH RATHOD       MATHS 1   025         * NO CHANGE
000050630186 DIVYA KHARADI       CHY  1   022         * NO CHANGE
000050726040 KRISHNAPAL SINGH CHOUHAN MATHS 1   038    45
000050760115 VAIBHAVI PATEL      MATHS 1   022         * NO CHANGE
000050770570 ANJU DHANDE        MATHS 1   035    42
000050780236 AARTI PATIL        MATHS 1   022    26
000050840777 NANU RAM BARDE      BOTNAY 1   017         * NO CHANGE
000050841390 SACHIN SOLANKI      MATHS 1   037    47
000050841408 DHARAMSINGH CHOUHAN    MATHS 1   020    22
000050841601 MUKESH BAGHEL       BOTNAY 1   020    28
000050841715 SHYAM JAREWAL       BOTNAY 1   016         * NO CHANGE
000050841727 LOKESH SURYAWANSHI    BOTNAY 1   020         * NO CHANGE
000050841734 NAVEEN MANDLOI      BOTNAY 1   018         * NO CHANGE
000050841738 ASHOK KAG         BOTNAY 1   012         * NO CHANGE
000050841790 SAWAN ALAWE        BOTNAY 1   018         * NO CHANGE
000050841801 RAHUL BARFA        BOTNAY 1   013         * NO CHANGE
000050841831 KUSMA JAMRE        BOTNAY 1   021         * NO CHANGE
000050845705 KULDIP SOLANKI      BOTNAY 1   029         * NO CHANGE
000050900390 DEEPAK DAWAR       MATHS 1   033    37
000053241409 ABHILASH SHARMA      CHY  1   029         * NO CHANGE
000053241500 UDAY NIRMOLE       CHY  1   019         * NO CHANGE
000053241631 MAYA           CHY  1   021         * NO CHANGE
000053241633 KAVITA KANNOJ       CHY  1   024         * NO CHANGE
000053360141 PRIYANKA CHOUHAN     MATHS 1   031         * NO CHANGE
000053650102 JANVEE NIGAM       MATHS 1   010    17
000053680187 LOKESH RATHORE      MATHS 1   013         * NO CHANGE
000053700012 VAIBHAV SEN        MATHS 1   027    29
000060040220 LAVINA KUMBHARE      ZOOLGY 1   016    17
000060040249 RINKAL GAYKAWAD      CHY  1   015         * NO CHANGE
000060040249 RINKAL GAYKAWAD      ZOOLGY 1   014         * NO CHANGE
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.SC.I SEM. I   EXAM.      DEC-2019     2
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000060070274 KALYANEE         BOTNAY 1   021    22
000060070879 PRITI SHARMA       CHY  1   005         * NO CHANGE
000060070919 KAJAL PAL         CHY  1   004         * NO CHANGE
000060180157 PUSHPA SINGH       MATHS 1   030    35
000060410020 VIKASH GANGLE       CHY  1   005         * NO CHANGE
000060410023 CHETAN PATIDAR      CHY  1   002         * NO CHANGE
000060460200 MOHIT PATIDAR       MATHS 1   034    43
000060460203 ROHIT SATNAMI       MATHS 1   026         * NO CHANGE
000060600059 SAWAN SATHE        BOTNAY 1   022    28
000060600083 NIKHIL JOSHI       CHY  1   008         * NO CHANGE
000060620029 NAN SINGH TOMAR      MATHS 1   025         * NO CHANGE
000060620139 DINESH DAWAR       BOTNAY 1   021         * NO CHANGE
000060620634 BHANGDIYA         BOTNAY 1   017         * NO CHANGE
000060720060 MUSKAN PAL        MATHS 1   024    26
000060810279 ANTIMBALA CHOUHAN     CHY  1   006         * NO CHANGE
000060810280 ASHWINI SAJJAN      CHY  1   008         * NO CHANGE
000060840051 RUPALI TANVE       BOTNAY 1   021    24
000060840083 KHALIK QUREISHI      BOTNAY 1   018         * NO CHANGE
000060841037 SAVITA NARGAWA      BOTNAY 1   016         * NO CHANGE
000060841171 ANIL DAWAR        BOTNAY 1   016         * NO CHANGE
000060841260 PRABHU MANDLOI      BOTNAY 1   009         * NO CHANGE
000060841324 SAYKA KHARTE       BOTNAY 1   022    24
000060850095 SEEMA BAGHEL       BOTNAY 1   021    23
000060900316 RAKESH          MATHS 1   026         * NO CHANGE
000061250007 DEEPIKA SHARMA      CHY  1   010         * NO CHANGE
000061250759 PALLAVI SHARMA      CHY  1   008         * NO CHANGE
000061490115 RAHUL KANEL        MATHS 1   031    39
000061710167 JYOTI CHOUHAN       ZOOLGY 1   020    23
000061830020 TARUN YADAV        CHY  1   009         * NO CHANGE
000062010034 JITENDRA SINGH KUSHWAH  BOTNAY 1   020         * NO CHANGE
000062100077 NIKITA SALVI       MATHS 1   028    33
000062760061 SOHAN PURI GOSWAMI    MATHS 1   019    25
000062940117 RAMCHANDRA        MATHS 1   022    23
000063240237 JITENDRA         BOTNAY 1   017         * NO CHANGE
000063240519 RAHUL           MATHS 1   023    26
000063280012 AKHILESH CHOUDHARY    CHY  1   013         * NO CHANGE
000063280052 SUYASH KOGE        MATHS 1   030    38
000063286071 NEHA NARGAVE       CHY  1   011         * NO CHANGE
000063360131 JAY VERMA         BOTNAY 1   013         * NO CHANGE
000063686132 GORISHANKAR NOSURNAME   CHY  1   016         * NO CHANGE
000063770067 BENIRAM          MATHS 1   037    42