DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. PRE. ENGLISH LITERATURE SEM.2 JUN-JUL 2019   1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000070010301 SHAILESH KUMAR THAKUR   POET  1   041    50
000070180018 SHARDA SAINI       PROS  1   017    24
000080010367 SHREERAM BAMNE      PROS  1   001    4
000080010379 VIKASH NAGESHWAR     PROS  1   002    6
000080010385 NANDANI PATIL       PROS  1   025    29
000080010388 PRIYANKA JADHAW      POET  1   024    32
000080010390 SUBHASH JAMRA       PROS  1   000    3
000080010394 MUKESH KASHYAP      PROS  1   000    6
000080010418 REKHA CHOUHAN       PROS  1   000    3
000080010424 RANU SHARMA        PROS  1   024    31
000080010426 SWATI KAURAV       PROS  1   006         * NO CHANGE
000080010433 RAVI KUMAR KUSHWAHA    PROS  1   021    30
000080020018 UDITI BHARGAVA      FICT. 1   046    52
000080020023 MEGHA SOLANKI       POET  1   010         * NO CHANGE
000080020025 RITESH MUSLE       POET  1   021    28
000080020031 PRIYANKA TEJWANI     POET  1   025    31
000080020032 RACHANA YADAV       POET  1   017    22
000080020034 TEENA HORA        POET  1   024    28
000080020038 SUNITA TETE        PROS  1   035         * NO CHANGE
000080020039 SUKRUTI MAHESHWARI    POET  1   018         * NO CHANGE
000080020041 TERESITA KERKETTA     POET  1   023    29
000080020041 TERESITA KERKETTA     PROS  1   025    31
000080020043 PALAK BHANDARI      POET  1   009         * NO CHANGE
000080020044 AMARPREET KAUR      PROS  1   024    31
000080020046 ANKITA NAYAK       POET  1   013         * NO CHANGE
000080020046 ANKITA NAYAK       FICT. 1   027    29
000080020048 SUPERNA SONI       POET  1   026    34
000080020049 HARSHAD GUJAR       POET  1   015    20
000080170011 VEDANTI YADAV       PROS  1   022    30
000080180046 JYOTSNA YADAV       POET  1   020         * NO CHANGE
000080720033 SAPNA           PROS  1   025    33
000080810089 RUPALI YADAV       POET  1   024    30
000080810089 RUPALI YADAV       PROS  1   021    28
000080810093 SHIVANGI PATEL      POET  1   024    28
000080810094 BINDU SHARMA       FICT. 1   024         * NO CHANGE
000080810123 KALYANI YADAV       FICT. 1   025    29
000080810125 PRAKASH SASTYAA      PROS  1   000    6
000080840123 AKASH SONI        DRAMA 1   017         * NO CHANGE
000080840123 AKASH SONI        PROS  1   000         * NO CHANGE
000080840125 RANU PATEL        POET  1   023    30
000080840125 RANU PATEL        DRAMA 1   016         * NO CHANGE
000080840125 RANU PATEL        FICT. 1   027    36
000080840126 DURGA CHOUHAN       DRAMA 1   017    21
000080840126 DURGA CHOUHAN       PROS  1   000         * NO CHANGE
000080840128 PAVAN SONI        DRAMA 1   021         * NO CHANGE
000080840128 PAVAN SONI        PROS  1   000         * NO CHANGE
000080840132 SHAGUPTA SHEIKH      PROS  1   016    24
000080840144 POONAM THAKUR       PROS  1   023    29
000080840146 SANGEETA DUDWE      DRAMA 1   016         * NO CHANGE
000080840146 SANGEETA DUDWE      PROS  1   000    4
000080840169 RITU SINGH DARBAR     POET  1   022    30
000080840169 RITU SINGH DARBAR     PROS  1   006    10
000080840176 RAJNI WASANIYA      PROS  1   002    7
000080840178 SAGAR BHOSLE       POET  1   024    30
000080840178 SAGAR BHOSLE       FICT. 1   026    29
000080880042 POOJA VISHVAKARMA     PROS  1   006    9
000080880043 SAKSHI PATIDAR      PROS  1   002    8
000080880055 MONIKA PATIDAR      PROS  1   001    5
000080880058 BHARTEE YADAV       PROS  1   000         * NO CHANGE
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A. PRE. ENGLISH LITERATURE SEM.2 JUN-JUL 2019   2
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000080880059 MOHINI RATHOD       DRAMA 1   016    24
000080880059 MOHINI RATHOD       PROS  1   001    8
000080880061 RAJNIBALA TOMAR      PROS  1   004    12
000080880066 DEEPIKA PATIDAR      DRAMA 1   017         * NO CHANGE
000080880066 DEEPIKA PATIDAR      PROS  1   000         * NO CHANGE
000080880068 PRAGYA PATIDAR      DRAMA 1   019    21
000080880068 PRAGYA PATIDAR      PROS  1   004    12
000080880070 KAMLESH WASUNE      FICT. 1   023         * NO CHANGE
000080880073 MONIKA BHALEKAR      PROS  1   000         * NO CHANGE
000083240040 NANDINI BALDIYA      POET  1   016         * NO CHANGE
000083240048 MOHINI DESHWALI      POET  1   023    29
000083240050 AAKANKSHA SISODIYA    POET  1   015         * NO CHANGE
000083240050 AAKANKSHA SISODIYA    PROS  1   016    21
000083240056 PRIYAL JAISWAL      POET  1   026    31