sm61 26-11-2018 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     sm61 26-11-20
-----------------------------------------------------------------------------
         M.A.PRE.PUBLIC ADMN. SEM.2 (PVT)
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT M.A.PRE.PUBLIC ADMN. SEM.
  HELD IN  JUL-AUG 2018  IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
000070017294 YOGITA SHRIWASTAVA      FAIL          151/ 400
000070017295 SHIVAM SINGH BHADORIYA    FAIL          149/ 400
000070017297 AMIR KHAN          PASS          191/ 400
000070017301 SWAPNIL VYAS         PASS          190/ 400
000070017303 NILIMA VERMA         PASS          196/ 400
000070017304 DASHRATH RAJORIYA      FAIL           95/ 400
000070017306 DAMINI RAJE SINGH      PASS          197/ 400
000070017307 RANI CHANDELE        PASS          169/ 400
000070017308 AMIT BHURIYA         FAIL           90/ 400
000070017309 MINAKSHI SHUKLA       PASS          180/ 400
000070017666 SANDHYA MARSHKOLEY      FAIL          152/ 400
000070722653 RAMAKHTYAR TYAGI       FAIL          148/ 400
000070722650 SOMI KUMRE          FAIL          147/ 400
000070722652 MOHD ANISH KHAN       PASS          165/ 400
000070722654 OMSHRI BHALSE        PASS          197/ 400
000070722656 HIMANSHU SOLANKI       ATKT          130/ 400
000070722657 BABITA BAVISKAR       PASS          179/ 400
000070722658 BANDHANA PATEL        PASS          181/ 400
000060776242 NISHA DUBEY         PASS          167/ 400

                      TOT STUDENTS-  19