DA61D 04-02-2019 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     DA61D 04-02-2
-----------------------------------------------------------------------------
         SECOND B.SC.NURSING (NEW)
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT SECOND B.SC.NURSING (NEW)
  HELD IN  NOV-2018    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
00441    DIGVIJAY SHARMA       FAIL          396/ 700
00442    LADKUNVAR RAJORIYA      FAIL          343/ 700
00443    ARVIND SINGH         FAIL          391/ 700
00481    JYOTI MEDA          PASS          419/ 700
00482    SURAJ KUMAR VISHWAKRMA    FAIL          360/ 700
00483    BHAGIRATH          FAIL          419/ 700
00502    PRITI KANADE         FAIL          407/ 700
00541    ARPIT KANSARE        FAIL          395/ 700
00542    JAYSHREE MUKATI       PASS          394/ 700
00543    BHANU PRAKASH        FAIL          406/ 700
00561    MOHAMMAD AASIF KHAN     PASS          442/ 700
00562    SHUBHAM MUKATI        PASS          434/ 700
00582    RAVINDRA SOLANKI       FAIL          391/ 700
00583    NITIKA BAGHEL        PASS          414/ 700
00584    SANDEEP           PASS          434/ 700
00585    PRASHANATA CHOUDHARY     PASS          432/ 700
00601    RUBY MASIH          PASS          435/ 700
00602    KAVITA            PASS          418/ 700
00641    ANCHURI THAKUR        FAIL          398/ 700
00701    BAPU CHAMKA         FAIL          434/ 700
00702    MANISHA GUNDIYA       FAIL          429/ 700
00703    TEENA DAMOR         PASS          426/ 700
00721    SULTANA KHAN         FAIL          454/ 700
00722    PRAKASH MAKWANE       FAIL          404/ 700
00741    KAILASH JADHAV        FAIL          447/ 700
00742    CHHAMI SASTE         FAIL          461/ 700
00743    MANSHARAM BRAHAMNE      FAIL          399/ 700
00744    SUMITRA MEHTA        FAIL          418/ 700
00745    MITHUN KANNOJE        FAIL          447/ 700

                      TOT STUDENTS-  29