DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR SECOND PROF. M.B.B.S. (NEW)    OCT-NOV 2017   1
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
00104 DEEPAK SINGH       MICBIO 1   034    38
00106 HONEY BAWARIYA      MICBIO 1   039    41
00106 HONEY BAWARIYA      FORENC 1   016    17
00107 JEETENDRA KUMAR YADAV   PATHOL 1   032         * NO CHANGE
00111 RAHUL GAWALI       PATHOL 1   019    21
00111 RAHUL GAWALI       MICBIO 1   029    30
00111 RAHUL GAWALI       PHARMC 1   027         * NO CHANGE
00111 RAHUL GAWALI       FORENC 1   012    14
00206 HATIM ALI         PATHOL 1   034         * NO CHANGE
00207 JANKILAL BHAYAL      PATHOL 1   027         * NO CHANGE
00207 JANKILAL BHAYAL      PHARMC 1   030         * NO CHANGE
00208 KAMAL KISHORE DANGI    PATHOL 1   033         * NO CHANGE
00208 KAMAL KISHORE DANGI    MICBIO 1   024         * NO CHANGE
00208 KAMAL KISHORE DANGI    FORENC 1   015         * NO CHANGE
00210 KIRTIBALA SHRIVASTAV   PATHOL 1   025         * NO CHANGE
00210 KIRTIBALA SHRIVASTAV   MICBIO 1   020         * NO CHANGE
00210 KIRTIBALA SHRIVASTAV   PHARMC 1   014         * NO CHANGE
00210 KIRTIBALA SHRIVASTAV   FORENC 1   006    8
00211 MAHBOOB SALMAN      PHARMC 1   017    18
00211 MAHBOOB SALMAN      FORENC 1   009    10
00212 NANDINI SAGAR       MICBIO 1   030         * NO CHANGE
00212 NANDINI SAGAR       PHARMC 1   026         * NO CHANGE
00213 NITIN KUMAR AHIRWAR    PATHOL 1   024         * NO CHANGE
00213 NITIN KUMAR AHIRWAR    FORENC 1   019    20
00214 NIVESH DONERIYA      PATHOL 1   035    37
00214 NIVESH DONERIYA      MICBIO 1   031         * NO CHANGE
00214 NIVESH DONERIYA      PHARMC 1   034         * NO CHANGE
00215 RAHUL RAI         PATHOL 1   024         * NO CHANGE
00215 RAHUL RAI         MICBIO 1   025    26
00215 RAHUL RAI         PHARMC 1   021         * NO CHANGE
00215 RAHUL RAI         FORENC 1   019         * NO CHANGE
00216 SHIVANI NAYAK       PATHOL 1   018         * NO CHANGE
00216 SHIVANI NAYAK       MICBIO 1   019         * NO CHANGE
00216 SHIVANI NAYAK       PHARMC 1   015         * NO CHANGE
00216 SHIVANI NAYAK       FORENC 1   015         * NO CHANGE
00218 SUGAM GARG        MICBIO 1   050         * NO CHANGE
00219 SUKHLAL KASHYAP      PATHOL 1   030    31
00219 SUKHLAL KASHYAP      PHARMC 1   025         * NO CHANGE
00219 SUKHLAL KASHYAP      FORENC 1   012    14
00224 PRIYA SINGH        PATHOL 1   024    25
00224 PRIYA SINGH        MICBIO 1   037         * NO CHANGE
00226 DINESH KANWAR SINGH    PATHOL 1   026         * NO CHANGE
00226 DINESH KANWAR SINGH    MICBIO 1   030    31
00227 NEELAM VERMA       PATHOL 1   034    36
00227 NEELAM VERMA       FORENC 1   011    13
00229 RAHUL SANGHVI       MICBIO 1   022    24
00230 UTKARSH RAJ SINGH     PATHOL 1   014    15
00301 AKSHAT TIWARI       PATHOL 1   029         * NO CHANGE
00301 AKSHAT TIWARI       MICBIO 1   018    19
00301 AKSHAT TIWARI       PHARMC 1   005    7
00302 ALKESH NANDANIYA     MICBIO 1   025         * NO CHANGE
00302 ALKESH NANDANIYA     PHARMC 1   023    24
00302 ALKESH NANDANIYA     FORENC 1   015         * NO CHANGE
00304 HARSHVARDHAN JOSHI    PATHOL 1   033         * NO CHANGE
00305 KAMLESH SARAT       FORENC 1   026    27
00306 MANAN GAUR        PHARMC 1   030    31
00307 MANISH CHAUHAN      MICBIO 1   031         * NO CHANGE
00307 MANISH CHAUHAN      PHARMC 1   027         * NO CHANGE
00308 PARVEEN PAREEK      PATHOL 1   032         * NO CHANGE
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR SECOND PROF. M.B.B.S. (NEW)    OCT-NOV 2017   2
=====================================================================================
ROLNO    NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
00308 PARVEEN PAREEK      PHARMC 1   029    30
00308 PARVEEN PAREEK      FORENC 1   013    15
00315 TRISHLABEN CHAREL     PATHOL 1   032    33
00315 TRISHLABEN CHAREL     MICBIO 1   031         * NO CHANGE
00315 TRISHLABEN CHAREL     PHARMC 1   027    28
00318 VIKESH SANGWAN      MICBIO 1   037         * NO CHANGE
00319 PURNIMA SHARMA      PATHOL 1   020    22
00319 PURNIMA SHARMA      PHARMC 1   020    21
00322 PRANAY SHARMA       MICBIO 1   023    24
00322 PRANAY SHARMA       FORENC 1   012    15
00323 IBAAD AHMAD        PATHOL 1   027         * NO CHANGE
00323 IBAAD AHMAD        MICBIO 1   021         * NO CHANGE
00323 IBAAD AHMAD        FORENC 1   013    15
00326 GAJENDRA JATAV      PATHOL 1   023    26
00326 GAJENDRA JATAV      MICBIO 1   026    27
00327 SHEETAL PATIDAR      FORENC 1   016    17
00328 SNEHASHISH KURAN     PATHOL 1   023         * NO CHANGE
00328 SNEHASHISH KURAN     MICBIO 1   033         * NO CHANGE
00328 SNEHASHISH KURAN     FORENC 1   011         * NO CHANGE
00340 ANURAG KUMAR DANDOTIYA  PATHOL 1   020    24
00341 ABHISHEK SHARMA      MICBIO 1   025    33
00345 ANKITA YADAV       MICBIO 1   026         * NO CHANGE
00345 ANKITA YADAV       PHARMC 1   025    26
00345 ANKITA YADAV       FORENC 1   010    14
00347 BHUSHAN DAHAKE      FORENC 1   011    16
00348 PINKI           PATHOL 1   031         * NO CHANGE
00348 PINKI           MICBIO 1   033    35
00348 PINKI           FORENC 1   013         * NO CHANGE
00349 PRITI SAINI        PHARMC 1   014         * NO CHANGE
00349 PRITI SAINI        FORENC 1   011         * NO CHANGE
00350 SAURYA SHIVAM       PATHOL 1   029    39
00350 SAURYA SHIVAM       MICBIO 1   030    38
00350 SAURYA SHIVAM       FORENC 1   006    9
00351 SAMREEN SATTAR      PATHOL 1   023    26
00351 SAMREEN SATTAR      FORENC 1   008    10
00352 SANJANA TRIVEDI      PATHOL 1   026    28
00352 SANJANA TRIVEDI      PHARMC 1   031         * NO CHANGE
00355 RAVIRAJ MAHARIYA     PATHOL 1   031    34
00355 RAVIRAJ MAHARIYA     MICBIO 1   022    23
00355 RAVIRAJ MAHARIYA     FORENC 1   007    9
00356 ASHISH HARDIA       PATHOL 1   032    33
00356 ASHISH HARDIA       MICBIO 1   034         * NO CHANGE
00356 ASHISH HARDIA       PHARMC 1   032         * NO CHANGE
00356 ASHISH HARDIA       FORENC 1   011    12
00357 IBRAHIM M KHARADI     PATHOL 1   025    28
00357 IBRAHIM M KHARADI     MICBIO 1   033    34
00357 IBRAHIM M KHARADI     FORENC 1   009    13
00359 SHWETA SINGH RAJUKHEDI  PATHOL 1   020    22
00359 SHWETA SINGH RAJUKHEDI  MICBIO 1   026         * NO CHANGE
00359 SHWETA SINGH RAJUKHEDI  FORENC 1   007    9