DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.A. PART 1 SEMESTER 2 EXAM.(PVT) MAY-JUN 17    1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000050015765 LAVIN OWHAL        HIST. 1   026    28
000050015937 PIYUSH BHENIYA      HIST. 1   026    33
000050045072 PREETI RATHORE      HIST. 1   030    36
000050395033 RAJAN MALVIYA       POL.SC 1   032    33
000050395033 RAJAN MALVIYA       SOCIO 1   027    34
000050395033 RAJAN MALVIYA       HIST. 1   024    26
000050865127 SALMAN SATTAR       HIST. 1   027    33
000050895136 BALRAM SINGH MANDLOI   SOCIO 1   028    34
000060016505 ABHISHEK PANWAR      POL.SC 1   045    53
000060016939 MINA MOURYA        ECO  1   027    33
000060016939 MINA MOURYA        COMAPL 1   022    24
000060016974 AAKASH VERMA       S.LIT. 1   027         * NO CHANGE
000060017508 DHARMENDRA CHOUDHARY   SOCIO 1   028    34
000060186181 PRIYANKA TOLANI      POL.SC 1   007    8
000060396110 SANTOSH PRASAD BAIGA   HIST. 1   019    26
000060396119 ARPITA CHOUDHARY     HIST. 1   028    35
000060516082 JYOTI VEER        SOCIO 1   029    35
000060626029 TANSINGH BILWAL      POL.SC 1   016         * NO CHANGE
000060626029 TANSINGH BILWAL      SOCIO 1   005         * NO CHANGE
000060626029 TANSINGH BILWAL      HIST. 1   008         * NO CHANGE
000060626043 JAYESH RATHORE      SOCIO 1   027    34
000060636020 RAJLI CHOUHAN       SOCIO 1   010         * NO CHANGE
000060636020 RAJLI CHOUHAN       FD-CRS 1   006    7
000060727328 NEHA BAWNIYA       SOCIO 1   016         * NO CHANGE
000060816415 SALMAN SHEIKH       SOCIO 1   027    33
000060816415 SALMAN SHEIKH       HIST. 1   022    33
000060817056 ABHISHEK MORYA      SOCIO 1   029    36
000060817413 MAMTA PARMAR       SOCIO 1   030    35
000060817657 UMAR FARUKH SHEIKH    SOCIO 1   030    34
000060817657 UMAR FARUKH SHEIKH    HIST. 1   016    19
000060817657 UMAR FARUKH SHEIKH    FD-CRS 1   013    18
000060846525 AARATI YADAV       FD-CRS 1   024    25
000060846525 AARATI YADAV       FD-CRS 3   017         * NO CHANGE
000060846708 TEENA SHARMA       FD-CRS 1   026    27
000060846708 TEENA SHARMA       FD-CRS 3   014    15
000060896106 MILAN DOHARE       SOCIO 1   029    34
000062906083 HEMLATA SOLANKI      SOCIO 1   029    35
000063286051 VIPIN KUMAR        POL.SC 1   030    35