sm61 28-12-2017 MAIN      DAVV, Indore  PG-  1     sm61 28-12-20
-----------------------------------------------------------------------------
         M.A. PRE.SANSKRIT LITERATURE SEM.2
THE RESULT OF THE CANDIDATES APPEARING AT M.A. PRE.SANSKRIT LITERAT
  HELD IN  AUG-2017    IS DECLARED AS UNDER
ROLLNO  CANDIDATES NAME         RESULT
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
000050012381 PRIYANKA SINGH        ATKT          136/ 400
000050012383 RANGITA CHOUHAN       PASS          177/ 400
000060012422 SANJAY MANDLOI        PASS          174/ 400
000060012423 RAHUL RATHORE        ATKT          173/ 400
000060012424 UMESH ALAWA         ATKT          144/ 400
000060012425 MUNNA CHOUHAN        ATKT          129/ 400
000060012426 PRAGATI DORIYA        PASS          204/ 400
000060012427 KUWARSINGH VASUNIYA     ATKT          122/ 400
000060012428 RAJESH MUNDEL        ATKT          156/ 400
000060012430 VARSHA RATHORE        PASS          221/ 400
000060012432 SEETA KHARTE         ATKT          125/ 400
000060012434 SUNIL BADOLE         ATKT          174/ 400
000060012435 JYOTI WASKEL         PASS          164/ 400
000060012437 SUNIL SOLANKI        PASS          184/ 400
000060012438 BASANTI BHURIYA       FAIL          111/ 400
000060012439 RAKESH MANDLOI        FAIL          127/ 400
000060012440 BHIMA DAWAR         FAIL          117/ 400
000060012444 MOHANSINGH MANDLOI      ATKT          178/ 400
000060012445 ARPIT JOSHI         ATKT          205/ 400
000060012446 BALRAM KATARE        ATKT          195/ 400
000060012448 OMPRAKASH LONGARE      ATKT          164/ 400
000060012449 POOJA KOUSHAL        ATKT          167/ 400
000060012450 MANTARSINGH JAMOD      FAIL          114/ 400
000060012454 RAMBHAROSH AHIRWAR      ATKT          162/ 400
000060012457 SANJAY CHOUBE        FAIL           98/ 400
000060012460 LAXMAN UCCHAWAL       FAIL          120/ 400
000060012461 JAGDISH PARMAR        PASS          203/ 400
000060012464 JAINA THAKRE         PASS          181/ 400
000060012465 PRIYANKA PACHCHISIYA     PASS          177/ 400

                      TOT STUDENTS-  29