DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.COM.FINAL SEM-3         JAN-17      1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000002121169 SONA THAKUR        A/CMDC 1   028         * NO CHANGE
000013953100 AAKANKSHA TRIVEDI     MNGECO 1   030    33
000040017582 GOVINDA KAYASTH      MNGECO 1   033         * NO CHANGE
000040017582 GOVINDA KAYASTH      A/CMDC 1   044         * NO CHANGE
000040765098 PARIDHI RAI        MNGECO 1   033    38
000040765098 PARIDHI RAI        A/CMDC 1   034    44
000043246232 VARSHA KUSHWAH      MNGECO 1   024         * NO CHANGE
000043246233 DIVYA MODI        MNGECO 1   020         * NO CHANGE
000043246323 OMPRAKASH PATIDAR     MNGECO 1   033         * NO CHANGE
000043246323 OMPRAKASH PATIDAR     ENSKDV 1   060         * NO CHANGE
000050017118 ABHISHEK SINGH      MNGECO 1   025    33
000050017137 CHANDANI DHIMAN      A/CMDC 1   052         * NO CHANGE
000050017194 MEENA RATHORE       ENSKDV 1   027    33
000050017304 SHAHRUKH SHAIKH      A/CMDC 1   029    36
000050185609 RANI CHOUHAN       TAXPLN 1   038         * NO CHANGE
000050185609 RANI CHOUHAN       ENSKDV 1   034         * NO CHANGE
000050185631 NEHA VERMA        A/CMDC 1   019         * NO CHANGE
000050355161 VANDANA KARADWAL     A/CMDC 1   018         * NO CHANGE
000050615231 HARSHAL GUPTA       A/CMDC 1   024         * NO CHANGE
000050625577 SAVITRI CHOYAL      A/CMDC 1   027    36
000050726643 VAIBHAV NAMDEO      MNGECO 1   036    44
000050726643 VAIBHAV NAMDEO      ENSKDV 1   033         * NO CHANGE
000050726687 SAVITA PRAJAPAT      MNGECO 1   036         * NO CHANGE
000050726687 SAVITA PRAJAPAT      ENSKDV 1   034         * NO CHANGE
000050735278 ROSHNI PATEL       A/CMDC 1   027    35
000050735280 PRIYANKA SALUJA      A/CMDC 1   029    37
000050816755 JYOTI GUPTA        A/CMDC 1   033    42
000050846144 RAHUL PATIDAR       A/CMDC 1   029    36
000051175014 SANDEEP RAGHUWANSHI    ENSKDV 1   056    61
000051425133 SHUBHAM VERMA       ENSKDV 1   030    33
000052595156 SHAHINA ANSARI      ENSKDV 1   030         * NO CHANGE
000053245957 SHWETA JAISWAL      A/CMDC 1   042         * NO CHANGE
000053245958 VANDANA RATHORE      A/CMDC 1   026    36