DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR M.A.FINAL GEOGRAPHY SEM. 3    JAN-2017     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000050012206 DHARMENDRA BHALSE     AGRGO 1   017    20
000050012210 PARAMJOT KAUR       URGOG 1   069         * NO CHANGE
000050012210 PARAMJOT KAUR       GOGTM 1   068         * NO CHANGE
000050012212 SUGANA MALI        URGOG 1   026         * NO CHANGE
000050012220 GHANSHYAM         AGRGO 1   021    42
000050012229 NAYANSHI JAIN       AGRGO 1   047    51
000050012232 BAJRANG BERWA       AGRGO 1   006    10
000050842172 SUNITA KUSHWAH      AGRGO 1   024    30
000050842183 TEENA CHOUHAN       AGRGO 1   016    18
000053241872 DEMAL SINGH BHURIYA    AGRGO 1   016    23
000053241879 MUKESH MEDA        AGRGO 1   023    33
000053241894 PAYAL BORDIYA       AGRGO 1   066    68