DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.C.A SEM-3            JAN-2017     1
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000009050016 JAIBA KHAN        MATHS 1   010    11
000009055018 ANKIT SINGH THAKUR    MATHS 1   000         * NO CHANGE
000011050424 MADHUR TIWARI       MATHS 1   001         * NO CHANGE
000011050931 ASHWINI CHOUDHARY     MATHS 1   004    5
000011050969 NEHA SIVHARE       MATHS 1   006         * NO CHANGE
000011051323 SATISH RAYKHERE      MATHS 1   005         * NO CHANGE
000012919406 ANKIT BHARADWAJ      MATHS 1   009    16
000012919835 MOHD ZEN         DCELX 1   003         * NO CHANGE
000012920116 NIDHI BAISWAL       MATHS 1   008    9
000013979703 DHANSUKH UPADHYAY     MATHS 1   000         * NO CHANGE
000013979703 DHANSUKH UPADHYAY     DCELX 1   007         * NO CHANGE
000013980348 RAMENDU MEHTA       DCELX 1   004         * NO CHANGE
000013980606 PARAS KUMAR        MATHS 1   000         * NO CHANGE
000013983307 ATUL VISHWAKARMA     ACCFM 1   010         * NO CHANGE
000013983611 ATAL JAIN         MATHS 1   007    9
000013983611 ATAL JAIN         DCELX 1   002         * NO CHANGE
000013983615 DIGVIJAY BHARDWAJ     DCELX 1   006         * NO CHANGE
000013984216 VICKY HARED        DATAST 1   014    17
000013985109 AZAHAR ALI        MATHS 1   010    11
000013986628 RITIKA GUPTA       DCELX 1   011    15
000013988102 ABHISHEK TIWARI      MATHS 1   004    5
000013988406 Priti Chouhan       MATHS 1   005         * NO CHANGE
000013989306 JAIESH SHIVAJI SHINDE   MATHS 1   004         * NO CHANGE
000013989307 GAURAV SHRIVASTAV     DCELX 1   005         * NO CHANGE
000040070977 PRIYANKA PAWAR      MATHS 1   007         * NO CHANGE
000040070994 YASH KOUSHAL       DATAST 1   014    17
000040360564 KANHAIYA VAMAN      DATAST 1   012         * NO CHANGE
000040360602 SHAHRUKH         ACCFM 1   006         * NO CHANGE
000040370615 UDIT NAGAR        ACCFM 1   011         * NO CHANGE
000040400115 AKSHAY JOSHI       MATHS 1   006         * NO CHANGE
000040400116 AKSHAY SURANGE      MATHS 1   008         * NO CHANGE
000040400155 NIDHI RATHORE       MATHS 1   004         * NO CHANGE
000040400183 SHIVAM PATEL       MATHS 1   009         * NO CHANGE
000040400184 SHIVAM SONI        MATHS 1   005         * NO CHANGE
000040460553 MOHD ANAS ALI       MATHS 1   006    7
000040460578 RAHUL TAMBOLI       MATHS 1   007         * NO CHANGE
000040770817 VAIBHAV WANI       ACCFM 1   006         * NO CHANGE
000041000537 POOJA DHAKRE       MATHS 1   006    7
000041170302 PRASHANT GUPTA      MATHS 1   009    10
000041310020 JAYESH PATIDAR      MATHS 1   003    5
000041310020 JAYESH PATIDAR      DCELX 1   004         * NO CHANGE
000041310023 KARAN SINGH KUSHWAH    MATHS 1   008         * NO CHANGE
000041310023 KARAN SINGH KUSHWAH    DATAST 1   006         * NO CHANGE
000041310063 SANDEEP CHOUDHARY     DCELX 1   002         * NO CHANGE
000041310064 SHAHRUKH SHAH       MATHS 1   007    8
000041310075 SHUBHAM KHANDELWAL    MATHS 1   003    4
000041400380 JOBIN JOHNSON       MATHS 1   003         * NO CHANGE
000041750473 NIKITA PANCHAL      MATHS 1   005    6
000041830137 SAWANI RAVERKAR      MATHS 1   006         * NO CHANGE
000042760096 ANAND SINGH RATHORE    DCELX 1   010         * NO CHANGE
000042760133 SNIGDHA PATHRIKAR     DATAST 1   014         * NO CHANGE
000042850360 ALTAMASH KHAN       DATAST 1   005         * NO CHANGE
000042850384 SATVINDAR SINGH      DATAST 1   013    17
000042880166 ANUSHKA VYAS       MATHS 1   008    9
000042900576 TAKSHSHILA MADANLAL CHAUHAMATHS 1   008    10
000042930251 MEGHA SHARMA       MATHS 1   005    6
000042930268 RITIKA BICHOLIYA     MATHS 1   007         * NO CHANGE
000042930269 ROHIT YADAV        ACCFM 1   011         * NO CHANGE
000042930269 ROHIT YADAV        DATAST 1   005         * NO CHANGE
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.C.A SEM-3            JAN-2017     2
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000042930275 SHUBHAM SAWANKAR     DATAST 1   007         * NO CHANGE
000043490238 AMIT YADAV        MATHS 1   007         * NO CHANGE
000050070905 PIYUSH RAI        ACCFM 1   012         * NO CHANGE
000050070905 PIYUSH RAI        DATAST 1   013         * NO CHANGE
000050070911 KOUSHLENDRA KUMAR     DATAST 1   013         * NO CHANGE
000050070912 PRITI MANDLOI       DATAST 1   012         * NO CHANGE
000050070935 DINESH VERMA       DATAST 1   006         * NO CHANGE
000050070937 PRAVEEN KUMAR SAHU    ACCFM 1   011         * NO CHANGE
000050160946 HIMANSHI PANCHAL     DATAST 1   013    17
000050160959 SUNITA CHOUWDHRY     MATHS 1   006    10
000050160959 SUNITA CHOUWDHRY     DATAST 1   013         * NO CHANGE
000050360484 POOJA DOUR        ACCFM 1   010         * NO CHANGE
000050360485 RAHUL VERMA        ACCFM 1   012         * NO CHANGE
000050360486 DEVANK CHOURE       DATAST 1   010         * NO CHANGE
000050360492 SACHIN PATIDAR      ACCFM 1   010         * NO CHANGE
000050360502 SAKSHI KANUNGO      DATAST 1   013    17
000050360506 NIKITA THAKUR       ACCFM 1   011         * NO CHANGE
000050360506 NIKITA THAKUR       DATAST 1   013    17
000050360509 ANJALI GUPTA       DATAST 1   013         * NO CHANGE
000050360510 PRADEEP SINGH       DATAST 1   013         * NO CHANGE
000050360516 SHUBHAM MALVYA      ACCFM 1   010         * NO CHANGE
000050360517 CHETAN RAI        ACCFM 1   012         * NO CHANGE
000050360519 ABHISHEK BIDOULIYA    ACCFM 1   012         * NO CHANGE
000050360519 ABHISHEK BIDOULIYA    DATAST 1   012         * NO CHANGE
000050360522 NIRANJAN GOSWAMI     DATAST 1   012         * NO CHANGE
000050360525 HEMANT PATIL       DATAST 1   014         * NO CHANGE
000050360529 ROHIT SEN         MATHS 1   009         * NO CHANGE
000050360529 ROHIT SEN         ACCFM 1   010         * NO CHANGE
000050370399 PUNIT GUPTA        DATAST 1   013         * NO CHANGE
000050400388 SHRIYANSH SINGH      DATAST 1   009         * NO CHANGE
000050400413 LEVY KURIEN JOSEPH    MATHS 1   008         * NO CHANGE
000050400442 MAHESH FULMALI      MATHS 1   007         * NO CHANGE
000050400442 MAHESH FULMALI      DATAST 1   005         * NO CHANGE
000050400447 MURTAZA MOTOR WALA    MATHS 1   016    17
000050400447 MURTAZA MOTOR WALA    DATAST 1   019    20
000050400448 AISHWARYA PARMAR     DATAST 1   009         * NO CHANGE
000050410508 SHRIYA BARKIYA      MATHS 1   006         * NO CHANGE
000050410508 SHRIYA BARKIYA      DCELX 1   008         * NO CHANGE
000050421001 LUCKY MISHRA       DATAST 1   012         * NO CHANGE
000050421002 RISHI PANCHAL       DATAST 1   010         * NO CHANGE
000050421002 RISHI PANCHAL       COMSKL 1   004    7
000050421004 ANKIT GUPTA        DATAST 1   011         * NO CHANGE
000050421011 VEDANT BAIRAGI      DATAST 1   008         * NO CHANGE
000050421014 SAGAR YADAV        MATHS 1   006         * NO CHANGE
000050421014 SAGAR YADAV        DATAST 1   005         * NO CHANGE
000050460915 RITIK JOSHI        DATAST 1   014         * NO CHANGE
000050680411 TANYA JAIN        ACCFM 1   012         * NO CHANGE
000050770731 SWAPNIL RAGHUNATH     MATHS 1   009         * NO CHANGE
000050770738 PRIYANKA YADAV      DCELX 1   009         * NO CHANGE
000051090532 AYUSHI DAVE        DATAST 1   011         * NO CHANGE
000051170356 PAVAN MORE        MATHS 1   002         * NO CHANGE
000051170356 PAVAN MORE        ACCFM 1   011         * NO CHANGE
000051170357 FAIZAN KHAN        MATHS 1   006    7
000051170357 FAIZAN KHAN        ACCFM 1   010    16
000051310137 SHUBHAM NIGAM       MATHS 1   007         * NO CHANGE
000051310153 PIYUSH SAHU        MATHS 1   010         * NO CHANGE
000051400453 SHIVANI YADAV       ACCFM 1   008         * NO CHANGE
000051400471 KESHAV SHARMA       ACCFM 1   012         * NO CHANGE
000051400503 SHALINI GOUD       ACCFM 1   009         * NO CHANGE
DA87 REVAL/RETOT/REVIEW FOR B.C.A SEM-3            JAN-2017     3
=====================================================================================
ROLNO NAME        SUBJECT PAP  Old Revised     REMARKS

=====================================================================================
000051400513 MANDEEP SINGH MALHI    MATHS 1   007         * NO CHANGE
000051400513 MANDEEP SINGH MALHI    OOPC++ 1   008         * NO CHANGE
000052040294 MANISH PATIL       DCELX 1   006         * NO CHANGE
000052850431 ABHIMANYU GUPTA      DATAST 1   012         * NO CHANGE
000052850433 UMER KHAN         DATAST 1   007         * NO CHANGE
000052850441 PRAFFUL PATEL       MATHS 1   006         * NO CHANGE
000052850445 NIKHIL ANAND       DATAST 1   011         * NO CHANGE
000052850449 CHINKAL GOYAL       DATAST 1   007         * NO CHANGE
000052850450 HIMANSHU CHAUHAN     MATHS 1   008    9
000052850455 RAHUL SONI        MATHS 1   022    28
000052850455 RAHUL SONI        DATAST 1   011         * NO CHANGE
000052850456 SANJEEV BHATI       OOPC++ 1   012         * NO CHANGE
000052850456 SANJEEV BHATI       DATAST 1   012         * NO CHANGE
000052850458 BHAVANA MIRCHANDANI    DATAST 1   029    32
000052900416 PIRTHVI RAJ KATARIA    DATAST 1   011         * NO CHANGE
000052930308 MADHUMITA RAJARWAL    ACCFM 1   012         * NO CHANGE
000052930316 RITESH VERMA       DATAST 1   008         * NO CHANGE
000052930340 DEEPAK PRAJAPAT      DATAST 1   013         * NO CHANGE
000052930351 VANDAN MANDLOI      DATAST 1   014         * NO CHANGE
000052990072 ANAND KUMAR MAURYA    MATHS 1   006         * NO CHANGE
000052990072 ANAND KUMAR MAURYA    DCELX 1   010         * NO CHANGE
000053490281 KUNDAN          MATHS 1   012         * NO CHANGE
000053710336 AKASH PATEL        DCELX 1   010         * NO CHANGE